1. május 25-én életbe lép az Európai Unió által elfogadott új adatvédelmi rendelet, ismertebb nevén a GDPR.

Nem újkeletű szabályokról van szó, az eddig érvényben lévő jogszabályokat, törvényeket csak kiegészítették, valamint szigorúbbá tették az adatvédelemre vonatkozó előírásokat.

Minden gazdasági társaság feladata az iratainak megőrzése, tárolása, majd az őrzési idő lejárta után azok selejtezése és megsemmisítése.

Ha valamely társaság az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, eddig is súlyos pénzbírsággal volt sújtható, amely a GDPR érvénybe lépésével csak tovább fog növekedni.

Ugyanez érvényes a lejárt őrzésű iratokra is, mivel azok tárolása már nem lesz jogszerű.

A következő részben röviden összefoglaljuk azokat a dokumentumokat, irattípusokat, amely minden cég életében előfordul, a hozzá tartozó megőrzési idővel együtt. Felhívnám a figyelmet, hogy minden dokumentum továbbőrzési idejét  annak lezárásától számítjuk!

Irattípus Megőrzési idő
Kommunikációs kiadványok, szórólapok mintapéldányai 5 év
Fizetési felszólítások 10 év
Éves képzési tervek, jelentések (pl. ISO) 10 év
Munkavállalók személyi anyagai 75 év
Szabadságok engedélyezése 30 év
Munkáltatói juttatások, pl. cafetéria, ruházati költségtérítés 10 év
Munkaerő keresés, pályázatok 5 év
Önéletrajz 2 év!
Munkaidő igazolás (jelenléti ívek) 5 év
Bérlapok 5 év
Szerződések, megállapodások 10 év
Pénztárjelentések, pénztárbizonylatok, könyvelések, analitikák 10 év
Adóügyek (munkáltató igazolások, nyilatkozatok pl. M30-as adatlap) 7 év
Ajánlatkérések, ajánlatok 5 év
Üzemeltetéssel kapcsolatos közbeszerzések 10 év
Munka,- tűz-, balesetvédelmi iratok 10 év
Telefonhasználat számlázása 8 év
Gyorhajtás, parkolással kapcsolatos ügyek 5 év

A selejtezési eljárásért, az iratok – adatbiztonsági elvárásoknak megfelelő – megsemmisítéséért a gazdasági társaság vezetője felelős.   A fenti eljárás lebonyolítására megbízható egy erre szakosodott vállalkozás.

A Datashred Kft. kifejezetten erre szakosodott cég, amely most kedvezményesen kínálja megsemmisítési szolgáltatását.

A megsemmisítés folyamatáról az alábbi videón tudhat meg többet:

További információ:

Datashred Kft.

+3670-395-2224

info@datashred.hu