Üzletpolitikánk: legfontosabb szempont az adatvédelem

locked file_icon_purpleSzámunkra elsődleges szempont, hogy ügyfeleink adataikat biztonságban tudhassák. A megsemmisítésre átvett adathordozók védelmét a magas színvonalú, szabályozott eljárásaink, és a beépített biztonságtechnikai feltételek biztosítják. Szolgáltatásunk megfelel az információs törvény elvárásainak, valamint a hitelintézetek és pénzügyi szervezetek szigorú adatvédelmi és műszaki megfelelőségi előírásainak.

A DATASHRED Kft. információbiztonsági politikája kiterjed:

 • az információ védelmére az illetéktelenekkel szemben,
 • a bizalmas információk kezelésére,
 • az információ integritására és elérhetőségének biztosítására,
 • szabályozási követelményrendszer meghatározására,
 • információbiztonsági továbbképzésekre,
 • minden információs vagyonban történt károkozás kivizsgálására és dokumentálására,
 • szabályok bevezetésére, betartására és karbantartására,
 • kockázatmenedzsment bevezetésére és fenntartására, valamint karbantartására,
 • a vállalati információs rendszer, valamint a hozzáférhető információk követelményrendszerének összehangolására,
 • a vezetők közvetlen felelősségének meghatározására tevékenységi területük szerint,
 • a beosztottak felelősségi körének deklarálására,
 • az információbiztonság oktatására és elérhetővé tételére az összes érintett számára.

A biztonságos adathordozó- és  iratmegsemmisítés előnye:

 • nincs beruházási költség,
 • a hulladékot keletkeztető szervezetnek nem szükséges a kezelésre, megsemmisítésre vonatkozó engedélyeket beszerezni,
 • nem terheli a munkavállalók idejét,
 • magas fokú adatbiztonságot garantál,
 • zárt láncú, dokumentált folyamat (az elszállítástól a megsemmisítésig),
 • környezetbarát eljárás, végtermék újrahasznosítás,
 • csökkenti a kommunális hulladék díját,
 • valós idejű megsemmisítést garantálunk.

Minőségpolitikánk

A termékeink és szolgáltatásaink minőségének legfontosabb jellemzője a vevők által támasztott igények teljes körű kielégítése. Az üzleti kihívásoknak való megfelelés érdekében folyamatosan tökéletesítjük technikai eszközeinket, az adathordozó megsemmisítés módszerét és gyakorlatát.

A DATASHRED Kft. vezetése összhangot kíván teremteni üzleti céljainak elérése és a környezet megóvása között, ezért elkötelezte magát, hogy vezetési tevékenységében kiemelt szerepet szán az épített és a természetes környezet állapotának megőrzésére, javítására. Biztosítjuk, hogy a megfelelő vezetői és adminisztratív ellenőrzések működjenek, a környezeti politika minden tevékenységünkben tükröződjön, és a rendszer folyamatosan fejlődjön.

Céljaink:

 • Cégünk minden szintjén erősíteni a felelősségérzetet környezetünk védelméért.
 • Szelektív gyűjtéssel növelni a hulladékok újrahasznosíthatóságának arányát.
 • Megelőzni és csökkenteni a szennyezéseket.
 • Az alaptevékenységünket képező technológiákat folyamatosan optimalizálni és fejleszteni, hogy az adathordozó megsemmisítési tevékenységünk során keletkező hulladék a környezetet a legkevésbé terhelje.
 • Újrahasznosítható anyagok nagymértékben való használata.
 • A külső környezet és a belső igényeinknek megfelelő környezeti célok kitűzésével a társaság valamennyi tevékenységének folyamatos javítása.
 • Törekszünk arra, hogy a lehetséges és rendelkezésre álló eszközeinkkel óvjuk és védjük környezetünket és az ott élőket, valamint tevékenységünk a legkisebb mértékben terhelje a környezetet.